Om Vindelns Rökeri

Historien om Vindelns Rökeri startar en kylig vårnatt 1891. I ett klassiskt jordbrukarhem i Vindeln i Västerbotten föds Karl Magnus Lindgren – även kallad KM. Under ungdomsåren flyttar den unge KM till Umeå, där han blir lärling på en charkuterifabrik. Otaliga korvar senare får han sitt efterlängtade diplom som slaktare och charkuterist.

När Karl Magnus sedermera träffar sin blivande fru bestämmer de sig för att flytta hem till Vindeln igen. Här köper de 1917 en gammal ladugård med tillhörande bostadshus och startar den verksamhet som idag går under namnet Vindelns Rökeri.

Utöver att röka charkuterivaror tillverkade man även korv, pastej och syltor av allehanda slag. Specialiteten var ”Lypsken”, en kallrökt korv med späcktärningar och konjak. Produkten blev snabbt väldigt omtalad och omtyckt. Till berättelsen om Lypsken hör att Karl Magnus var strikt nykterist, och avstod därför från att själv köpa den alkohol som ingick i receptet. Men KM höll dock alltid ett vakande öga under produktionen.

Affärerna rullar sen framgångsrikt vidare fram till en ödesdiger kväll i slutet av förra seklet, då verksamhetens lokaler brinner ned till grunden. Detta var naturligtvis en svart dag på många sätt och vis, men samtidigt en otrolig möjlighet. Nu fick man möjlighet att förädla verksamheten ytterligare.

När glöden svalnat stod endast de handmurade rökugnarna kvar på grundplattan. Allt annat var jämnat med marken. Så all produktion som inte hade med rökning att göra upphörde. Istället fokuserade man fullt ut på allt det goda som vi förknippar med varumärket.

I dag ägs Vindelns Rökeri och varumärket av Förenade Matfabrikanterna Sverige AB, som för arvet vidare. Produkterna är rökta på samma genuina sätt som för hundra år sedan. Man använder enbart ugnar eldade med alved, prima råvaror och gott om hantverksmässiga traditioner, vilket resulterar i en alldeles unik smakupplevelse.

1917 | Historien tar sin början

1917 flyttar Karl-Magnus Lindgren in på Hantverkarvägen 10 tillsammans med sin fru Klara. Han har vid det här laget utbildat sig till charkuterist i Umeå och börjar så smått slakta, tillverka charkuterier och röka fläskkött i ladugården.

Personalmöte på lastbryggan 1959.

30-60-tal | Charkuterist och Gårdsvaruhandlare

Under de första åren tillverkades inte bara charkuterier på Vindelns Slakt och Rökeri, man hade även direktförsäljning via den egna butiken i Västerbottensgården. Där skivades och förpackades också varorna som den egna bilen körde ut till byarna under veckorna.

K-M Lindgren i full produktion.

70-80 tal | Nya ägare, Lindgren fortsatt aktiv

Under början av 70-talet var slakteriet förhyrt åt en annan person, Norlin. Själv arbetade KM kvar i rörelsen som sedermera övertogs av Sven Englund. Fortfarande med Lindgren som medarbetare. Englund fortsätter i Lindgrens spår och gör rökeriet vida känt, bland annat för den rökta skinkan.

Vindelns Rökeri brinner ned till grunden, endast rökugnarna stod kvar.

90-tal | En ödesdiger kväll

Året var 1991 när det den 21 september stod i Västerbottens Folkblad att Vindelns Rökeri totalförstörts i en brand. Sven Englund, ägare av Vindelns Rökeri låter på rekordtid återuppbygga Rökeriet på samma plats som tidigare. Som skäl till att åter uppföra på rökeriet anförde Englund att rökugnarna är oskadade och att nya ugnar ej kan ge samma smak och arom åt produkterna.

Per och Ida Sandström.

2000-tal | Nya talanger träder fram

Vindelns Rökeri drivs under 2000-talets början av Thomas och Carola som serdermera säljer verksamheten till en av deras anställda, Per Sandström. 2007 står Per och Ida Sandström som ägare till verksamheten och driver den vidare i samma anda som tidigare. De investerar betydligt i verksamheten och säljer den vidare 2012 till dess nuvarande ägare.

Fredrik Jonsson och Robin Karlsson.

Nutid | 100-årsjubilerande SM-vinnare

Fredrik Jonsson och Robin Karlsson, verksamhetens huvudägare sedan 2012 porträtterade med SM-pokalen från Chark-SM 2016. En fantastisk tillväxtresa med ett hundraårigt mathantverk har tagit sin början. Vi är mäkta stolta över det arv vi får förvalta och utveckla vidare.

Läs vår integritetspolicy för information om hur vi på Vindelns Rökeri AB hanterar GDPR.